مجله اینترنتی زیتونی

دریاچه ارومیه

عکس: دریاچه ارومیه از فراز ابرها

هاسپیتل-اپلیکیشن هوشمند مشاوره تلفنی با پزشک

دریاچه ارومیه یکی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های آبی ایران است. این دریاچه که در سال‌های اخیر با بحران شدید کم‌آبی مواجه شده است هم‌اکنون به دنبال بارش‌های اخیر ۲۸ سانتیمتر ارتفاع آب آن افزایش یافته است.

دریاچه ارومیه از فراز ابرها

دریاچه ارومیه از فراز ابرها

دریاچه ارومیه از فراز ابرها

دریاچه ارومیه از فراز ابرها

دریاچه ارومیه از فراز ابرها

دریاچه ارومیه از فراز ابرها

دریاچه ارومیه از فراز ابرها

دریاچه ارومیه از فراز ابرها

دریاچه ارومیه از فراز ابرها

دریاچه ارومیه از فراز ابرها

دریاچه ارومیه از فراز ابرها