مجله اینترنتی زیتونی یک شبکه خوشمزه!

دستمال سر

آموزش بستن دستمال سر به زیباترین شکل

هاسپیتل-اپلیکیشن هوشمند مشاوره تلفنی با پزشک

 اکسسوری، یکی از چیزهایی است که طرفداران بسیاری دارد و می تواند ظاهر ما را از این رو به آن رو کند و بر جذابیت ما بیافزاید. یکی از این اکسسوری ها دستمال سر است. دستمال سر را می توان به شکل های مختلفی استفاده کرد، فقط کمی تمرین لازم است تا در بستن آن ها مهارت پیدا کنید.
ستاره هایی چون کورتنی کارداشیان، سولانج نولز و اوا مندس نیز از آن برای تنوع ظاهرشان به مراتب استفاده می کنند. اگر شما هم دوست دارید که تنوعی به ظاهرتان دهید و زیباتر از همیشه بدرخشید، به مدل هایی که در اینحا برایتان آورده ایم نگاهی بیاندازید.
دستمال سر
دستمال سر
آموزش بستن دستمال سر به زیباترین شکل
آموزش بستن دستمال سر به زیباترین شکل
آموزش بستن دستمال سر به زیباترین شکل
آموزش بستن دستمال سر به زیباترین شکل
آموزش بستن دستمال سر به زیباترین شکل
آموزش بستن دستمال سر به زیباترین شکل
آموزش بستن دستمال سر به زیباترین شکل
آموزش بستن دستمال سر به زیباترین شکل
آموزش بستن دستمال سر به زیباترین شکل
آموزش بستن دستمال سر به زیباترین شکل
آموزش بستن دستمال سر به زیباترین شکل
آموزش بستن دستمال سر به زیباترین شکل
آموزش بستن دستمال سر به زیباترین شکل