حاتمی‌کیا؛ سینماگر معترض

حاتمی‌کیا؛ سینماگر معترض

«امید» را می‌توان یکی از اصلی‌ترین کارکرد‌های «سینمای اجتماعی» دانست؛ هرچند که این نوع سینما به مشکلات و نارسایی‌ها می‌پردازد و با تیغ بران نقد…