میزان فطریه سال ۹۴

میزان فطریه سال ۹۴

* مبلغ زکات فطره از نظر آیت‌الله صافی‌گلپایگانی نظر این مرجع تقلید درباره مبلغ فطریه و کفاره روزه به شرح زیر است: «با توجه به…