پردرآمدترین بازیگران زن تلویزیونی

پردرآمدترین بازیگران زن تلویزیونی

برای ششمین سال پیاپی سوفیا ورگارا پردرآمدترین بازیگر زن تلویزیونی شد. فوربس  سه‌شنبه با انتشار فهرستی پردرآمدترین بازیگران زن تلویزیونی را معرفی کرد. ورگارا که…