عکس های آتلیه ای بُز بُز قندی

عکس های آتلیه ای بُز بُز قندی

کوین هوران عکاس آمریکایی سعی کرده از حیواناتی که برای زندگی انسان بسیار مفیدند عکاسی کند.حیواناتیکه محصولاتشان مانند لبنیات ، چرم ، پشم و گوشتشان…