پشت پرده غذاهای ارزان‌قیمت

پشت پرده غذاهای ارزان‌قیمت

مثل قارچ رشد می‌کنند؛ خیابان‌های اصلی شهر پر شده از تبلیغاتی مثل «چلوکباب، ۴‌هزار تومان»، «یک پیتزا ۵‌هزار تومانی بخرید، یک نوشابه رایگان دریافت کنید»…