چگونه در تعطیلات چاق نشویم؟

چگونه در تعطیلات چاق نشویم؟

با وجود آجیل، شیرینی‌های خوشمزه، مهمانی‌ها و دیگر خوشگذرانی‌های تعطیلات بسیاری از وسوسه‌های پرکالری وجود دارند که می‌توانند رژیم غذایی‌تان را بالکل به سخره بگیرند….