این خانم ها چاق ترند

این خانم ها چاق ترند

زنانی که در هفته بیش از ۴۸ ساعت کار می‌کنند بیش از دیگران به استعمال سیگار روی می آورند. نتایج مطالعات اخیر دانشمندان استرالیایی بیانگر…