آینده ی دنیای بازی های کامپیوتری

آینده ی دنیای بازی های کامپیوتری

نمایشگاه وسایل الکترونیکی مصرفی یا CES نمایشگاهی بسیار مهم برای تمام جنبه های صنعت الکترونیک است و جای تعجبی ندارد که بازی های کامپیوتری یکی از آنها باشند. البته…