داستان پیدایش یک اپلیکیشن آی‌فون که می‌تواند تومور خطرناک دوران کودکی به نام رتینوبلاستوما را تشخیص بدهد

داستان پیدایش یک اپلیکیشن آی‌فون که می‌تواند تومور خطرناک دوران کودکی به نام رتینوبلاستوما را تشخیص بدهد

رتینوبلاستوما توموری است با منشأ شبکیه، که به صورت پیشرونده‌ای رشد می‌کند. این تومور بیشتر در کودکان زیر پنج سال دیده می‌شود. یکی از علایم…