۱۰ زلزله مخرب در دنیا

۱۰ زلزله مخرب در دنیا

زمین لرزه ها یکی از مخرب ترین بلایای طبیعی هستند که ظرف مدت چند ثانیه قادر به ایجاد خسارات عظیمی در منطقه وقوع هستند. در…

چرا «کورش» بزرگ است؟

چرا «کورش» بزرگ است؟

روز هفتم آبان ماه برابر با بیست و نهم اکتبر روزی است که براساس اسناد تاریخی (رویداد نامه نبونئید) و نوشته های تاریخ نگاران کورش…