مخ های پولساز تاریخ

مخ های پولساز تاریخ

به تخمین مجله فورس، ارزش مجموع دارایی های ثروتمندترین های جهان با شکستن رکورد ۶٫۴ تریلیون دلاری پارسال، امسال به ۷ تریلیون دلار رسیده است….