جذاب ترین زن سال کیست ؟

جذاب ترین زن سال کیست ؟

“پنه‌ لوپه کروز” از سوی نشریه اسکوایر به عنوان “جذاب‌ترین زن زنده سال” انتخاب شد.  “پنه لوپه کروز ” اسپانیایی که چهل سالگی را سپری…