نقدی بر فیلم لاک قرمز

نقدی بر فیلم لاک قرمز

اکرم (پردیس احمدیه) در یک خانواده فقیر با پدری معتاد (بهنام تشکر) زندگی می کند. پدر روزی بر حسب اتفاق از پشت بام می افتد و…