مصاحبه خواندنی با وودی آلن

مصاحبه خواندنی با وودی آلن

«وودی آلن» از فیلم‌هایش، دشواری کار در تلویزیون، دیدگاهش درباره مرگ و سالخوردگی، سیاست، کتابخوانی و .. سخن گفت. نشریه سینمایی «هالیوود ریپورتر» به بهانه‌ی…