تهران

تهران بهتر است یا نیویورک؟

با افزایش هزینه های زندگی مثل هزینه غذا، انرژی، مسکن، درمان و غیره بیشتر افراد با یک حساب کتاب ساده تصمیم می گیرند از شهر محل زندگی خود مهاجرت کرده و به شهری ارزان تر سفر کنند. به خصوص وقتی افزایش هزینه ها و حقوق تناسب نداشته باشند. اگر در شهری مثل تهران زندگی کرده […]

برترین شهرهای جهان

برترین شهرهای جهان از نظر نبوغ علمی

جای تعجب نیست که بسیاری از سازمان های علوم زندگی در حال سرمایه گذاری بر روی طراحی آزمایشگاه هایی هستند که این تعاملات را تسهیل بخشند. اما آنچه که تا به حال کمتر مشاهده شده است، تاثیر تعاملات انرژی بخش و تجربه هایی است که در خارج از آزمایشگاه ها صورت گرفته است. برخی از […]