رژیم غذایی بر اساس گروه خونی

رژیم غذایی بر اساس گروه خونی

یک ضرب‌المثل انگلیسی هست که می‌گوید «رژیم غذایی، جریمه‌ای است که ما بخاطر تجاوز کردن از محدوده‌ی غذایی‌مان باید بپردازیم». این روزها، چاقی و سایر…